آخرین خبر درباره حقوق کارگران/ دستمزد به ۹ میلیون تومان نزدیک می‌شود؟

آخرین خبر درباره حقوق کارگران/ دستمزد به ۹ میلیون تومان نزدیک می‌شود؟
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

سومین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها چانه زنی و مذاکرات مزدی بدون اعلام عدد و رقم به پایان رسید.

با توجه به درصدهای پیشنهادی که دوطرف در خلال مذاکرات ارائه کردند پیش بینی می شد دوشنبه شب جمع بندی حاصل شود و مذاکرات به نتیجه برسد اما در نهایت جلسه تصمیم‌گیری برای نزدیکتر شدن دیدگاه‌های دو گروه کارفرمایی و کارگری به روز چهارشنبه موکول شد.
این نشست با حضور علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار همراه بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مذاکرات تا نهایی شدن رقم دستمزد در روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و ابتدا باید شرکای اجتماعی به توافق در خصوص حداقل دستمزد برسند و پس از آن وارد موضوع سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد از قبیل حق مسکن و بن خواربار خواهیم شد.

هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار ۸ و میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شده و تلاش گروه کارگری در شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و توجه به نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ویژه موضوع حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.

۲۲۳۲۲۵

منابع خبر

اخبار مرتبط

عصر اعتبار - ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
عصر اعتبار - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
فردا - ۲۴ فروردین ۱۳۹۹