کنترل پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی در اختیار شورشیان

پیشروی شورشیان جمهوری آفریقای مرکزی
بی بی سی فارسی
یورو نیوز - ۴ فروردین ۱۳۹۲

ارتش جمهوری آفریقای مرکزی اعلام کرد که کنترل شهر بانگوئی، پایتخت در اختیار شورشیان موسوم به سلکا قرار گرفته است.

گزارش ها حاکی از آنست که فرانسوا بوزیزه، رئیس جمهوری این کشور نیز به یکی از کشورهای اطراف گریخته است.

برخی شورشیان اعلام کرده اند که صبح روز یکشنبه زمانی که به کاخ ریاست جمهوری وارد شده اند، رئیس جمهوری در آنجا نبوده است.

بر اساس اخبار به دست آمده، بوزیزه که در سال ۲۰۰۳ و در پی یک کودتای نظامی سرکار آمد، در حال حاضر در کشور کنگو به سر می برد.

همچنین جمهوری دموکراتیک کنگو از مرکز آوارگان سازمان ملل متحد برای انتقال خانواده وی به این کشور درخواست کمک کرده است.

"ارتش جمهوری آفریقای مرکزی اعلام کرد که کنترل شهر بانگوئی، پایتخت در اختیار شورشیان موسوم به سلکا قرار گرفته است"

همزمان با حمله شورشیان به پایتخت، هزاران تن از شهروندان بانگوئی خانه های خود را ترک کرده و به خیابان ها آمده اند. آنان ساعاتی قبل ورود شورشیان به شهر از دولت تقاضای سلاح کرده بودند. پس از ورود شورشیان سِلِکا در برخی از مناطق بانگوئی قطع آب و برق گزارش شده است.

دولت فرانسه نیز از اتباع خود که جمهوری آفریقای مرکزی زندگی می کنند خواسته تا از خانه های خود خارج نشوند.

بالغ بر ۱۲۰۰ تن از اتباع فرانسه در آفریقای مرکزی و عمدتا در بانگوئی اقامت دارند.

اطلاعات بیشتر آفریقا, ارتش, جمهوری آفریقای مرکزی

Copyright © ۲۰۱۳ euronews

.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

رادیو کوچه - ۴ فروردین ۱۳۹۲