کدام‌بازیکن‌ایران درتیم منتخب‌جام جهانی قرارگرفت؟

تابناک - ۱۰ مهر ۱۳۹۵

در جمع بهترین بازیکنان جام نام احمد اسماعیل‌پور به عنوان نفر سوم دیده می‌شد. در این بخش ادر لیما توپ نقره را گرفت و ویلهم از آرژانتین بهترین بازیکن این دوره از مسابقات شد

منابع خبر
هیچ بازیکنی از تیم ملی خط نخورد؟ فوتبالی‌ترین - ۱۰ مهر ۱۳۹۵