کره جنوبی از مسیر چین هدف حملات سایبری قرار گرفت

حمله سایبری به کره جنوبی از مسیر چین
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۱ فروردین ۱۳۹۲

چندین بانک و شبکه تلویزیونی کره جنوبی هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند. از یک آدرس اینترنتی چینی برای این حملات استفاده شده است. کره جنوبی بیشتر به کره شمالی برای این حملات ظنین است، اما هویت مهاجمان هنوز روشن نیست

منابع خبر
حمله سایبری به کره جنوبی از مسیر چین بی بی سی فارسی - ۱ فروردین ۱۳۹۲