عکس | کم کم صدایش کنید دکتر عادل فردوسی پور!

عکس/ عادل فردوسی پور دکتر می شود!

فردا
پارس فوتبال - ۱۰ دی ۱۳۹۳

مازیار ناظمی در صفحه شخصی اش از دکتر شدن عادل فردوسی پور خبر داد.

منابع خبر