تدابیر جایگزین و اصلاحی راجع به اطفال و نوجوانان بزهکار باید مورد اجرا قرار گیرد

خبرگزاری میزان - ۶ اسفند ۱۳۹۹

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه تدابیر جایگزین و اصلاحی مورد نظر نظام قانون گذاری کشور راجع به اطفال و نوجوانان بزهکار باید از طرف قضات مورد لحاظ و اجرا قرار گیرد، گفت: عدم توجه جدی به این تحولات در عمل زیانبار است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز