فعالیت یونسکو برای انسجام فرهنگی و اجتماعی یزد موثر است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

یزد - ایرنا - استاندار یزد فعالیت دفتر نمایندگی یونسکو را در این استان یک ظرفیت مناسب و عامل انسجام فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: بایستی از این مجموعه به نحو مناسب استفاده کرد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸