کارآزمایی داروی کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری آغاز شد

کارآزمایی داروی کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری آغاز شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو، شورای هماهنگی ساخت داروی «فاویپراویر» درباره آغاز کارآزمایی بالینی این دارو برای درمان کرونا توضیحاتی را ارائه کرد. با توجه به اینکه برخی تحقیقات اثرگذاری داروی «فاویپراویر» را بر روی ویروس کرونا تایید کرده است، با تلاش محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارآزمایی بالینی این دارو آغاز شد

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز