برگزاری جشنواره فرهنگی شهید علی خلیلی از سوی واحد فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری جشنواره فرهنگی شهید علی خلیلی از سوی واحد فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲ مرداد ۱۴۰۰به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پنجمین جشنواره فرهنگی شهید علی خلیلی از سوی واحد فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار می‌شود.

پنجمین جشنواره فرهنگی شهید علی خلیلی در بخش‌های یادمان شهدا، ازدواج و سبک زندگی اسلامی، مهدویت، کتابخوانی و کلیه فعالیت‌های زیرمجموعه واحد فرهنگی برگزار می‌شود.

تمامی برنامه‌هایی که از تاریخ ١٣ شهریور ١٣٩٩ تا ١٠ مرداد ١۴٠٠ برگزار شده‌اند دارای قابلیت شرکت در این جشنواره هستند.

متقاضیان شرکت در این جشنواره می‌تواننپ مستندات خود را از ١ تا ١٠ مردادماه ۱۴۰۰ به شماره ۰۹۱۰۳۷۴۱۱۵۸ خانم منصوره کهوری پور ارسال کنند.

منابع خبر