سارقان اسکله کندالو دستگیر شدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ آبان ۱۳۹۸

قشم- ایرنا- هفت سارق که در اسکله کندالوی قشم اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند، در کمتر از ۲۴ ساعت در دام پلیس گرفتار شدند

منابع خبر
سارقان اسکله کندالو دستگیر شدند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ آبان ۱۳۹۸