شرایط بخشش غیبت اولیه سربازان حین خدمت

جهان نیوز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

معاون اجتماعی و نشر ارزش های ایثار سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: مشمولان غایبی که به خدمت سربازی اعزام می شوند، درصورتی که در سوابق خدمتی آنان حسن خلق، جدیت و ... توسط فرماندهان تایید شود، دو سوم اضافه خدمت آنان بخشیده می شود

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸