مقایسه«برجام»با فکت شیت آمریکا در لوزان

مقایسه«برجام»با فکت شیت آمریکا در لوزان
فردا
فردا - ۳۰ تیر ۱۳۹۴

فارس: در جداول زیر که توسط موسسه Bipartisan Policy تهیه شده است، مفاد برجام با متن فکت شیت آمریکا در توافق لوزان مقایسه و مواضع کنگره و رئیس جمهور آمریکا نیز نسبت به هر کدام از مفاد ذکر شده است.

منابع خبر