خبرنگار فرانس ۲۴: بازجویان مرا مجبور به خوردن ادرار کردند

بازجويان آل‌خليفه مرا مجبور به خوردن "ادرار" كردند
خبرگزاری فارس
آفتاب - ۶ خرداد ۱۳۹۰

آفتاب: خبرنگار شبکه خبری فرانس ۲۴ در تشریح شکنجه‌هایی که در بازداشت‌گاه‌ با آن مواجه بود گفت: یکی از بازجویان مرا مجبور به خوردن ادرار کرد. به گزارش روزنامه لبنانی "سدار نیوز"، "نزیهة سعید" خبرنگار شبکه خبری فرانس ۲۴ از شکنجه‌هایی که در زمان دستگیری‌اش توسط نیروهای امنیتی بحرین روی داده، سخن گفت. وی ۲۲ ماه می، (یک‎شنبه گذشته) و زمانی که به مرکز پلیس الرفاع در جنوب بحرین فراخوانده شد، بازداشت شد. نزیهه سعید گفت که با وی تماس حاصل شد تا در مرکز پلیس حضور یابد، هنگامی که به مرکز پلیس رسید، پارچه‌ای سیاه روی سر وی کشیده شد و از وی درباره حضور در میدان اللؤلؤ تحقیق شد. نزیهه سعید نیز پاسخ داد که به دلیل آنکه خبرنگار بوده و ماهیت کاری وی به گونه‌ای است که باید رویدادها را پوشش دهد، در میدان لؤلؤ حضور داشته است.

"آفتاب: خبرنگار شبکه خبری فرانس ۲۴ در تشریح شکنجه‌هایی که در بازداشت‌گاه‌ با آن مواجه بود گفت: یکی از بازجویان مرا مجبور به خوردن ادرار کرد"خبرنگار فرانس ۲۴ ادامه داد: بعد از این صحبت، به ناگاه با سیلی‌های محکم بی‌رحمانه‌ای مواجه شدم و پس از آن یکی از بازجوها با لوله‌ای پلاستیکی‌ مانند، مرا مورد ضرب‌و ‌شتم قرار دادند. پس از آن از شدت درد روی زمین افتادم و یکی از بازجوها مرا با الفاظ رکیکی مورد خطاب داد. نزیهة ادامه داد: من را مجبور کردند که به طور معکوس روی صندلی بنشینم و پس از آن بازجوها کمر من را با ضربات وحشیانه مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. وی اضافه کرد: یکی از بازجوها در حالی که در دستانش یک بطری بود آن را به دهانم نزدیک کرد و گفت: بخور! یکی از بازجوها گفت که محتوی این بطری "ادرار " است و پس از آن نزیهة به دلیل بوی بد این بطری، سر خود را کنار زد. نزیهة گفت: پس از آن بازجوها اقدام به ریختن ادرار روی صورتم کردند.

بر اثر این اقدام صورت نزیهة ملتهب شد و نقاطی قرمزرنگ روی صورت وی پدید شد. پس از آن یکی از بازجوها نزیهة را از موهایش به سوی حمام کشید و گفت اگر از ادرار خوشت نمی‌آید در حمام چیز دیگری وجود دارد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فرهیختگان - ۶ خرداد ۱۳۹۰