ببینید: پاپ فرانسیس با کبوتر سفید!

خبر آنلاین - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹۶۰۶۰

منابع خبر
موضوعات مرتبط: پاپ فرانسیس کبوتر سفید

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹