بیمه از نمودهای توسعه یافتگی است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸

یزد- ایرنا- استاندار یزد گفت: بیمه از نمودهای توسعه یافتگی است و به صورت مستقیم زندگی مردم را شامل می‌شود

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۱۱ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸