بیمه از نمودهای توسعه یافتگی است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸

یزد- ایرنا- استاندار یزد گفت: بیمه از نمودهای توسعه یافتگی است و به صورت مستقیم زندگی مردم را شامل می‌شود

منابع خبر
بیمه از نمودهای توسعه یافتگی است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۸