حکم عَلَم برداشتن در دسته عزاداری

حکم عَلَم برداشتن در دسته عزاداری
عصر ایران
عصر ایران - ۵ مهر ۱۳۹۶

استفاده از عَلَم در مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) با قراردادن آن در مجلس عزا یا حمل آن در دسته عزاداری چه حکمی دارد؟

در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در زمینه احکام عزاداری آمده است:

منابع خبر