احمدی نژاد: می‌خواهند نظر خود را به دولت القا کنند

ایلنا: احمدی نژاد با اشاره به منتقدان وزراي معرفي شده به مجلس، با بيان اينكه  اين روش درستي نيست كه وقتي که کابينه اي هنوز معرفي نشده است فردي بگويد که از اين ليست پيشنهادي پنج نفر راي نمي آورند. گفت:برخي‌ها مي‌خواهند نظر خود را در خصوص كابينه به دولت القا کنند. محمدرضا باهنر روز گذشته در نشست جامعه اسلامي مهندسين گفته بود كه به رئيس جمهور تاكيد كرديم 5-6 نفر از وزراي پيشنهادي راي نمي آورند. محمود احمدي‌نژاد در يك برنامه زنده تلويزيوني كه شب گذشته از شبكه يك سيما پخش شد با بيان اينكه از سخت ترين مراحل کار رييس‌جمهور انتخاب وزراست،گفت: تشخيص نيازهاي روز که بايد با تحليل و دريافت روشن از نيازهاي کشور همراه باشد و همچنين انتخاب افراد متناسب با اين نيازها از ميان خيل خوبان کار بسيار مشکلي است. بايد روندي را انتخاب کرد که حداکثر اطلاع از خوبان و افراد متناسب براي پست وزارت را به دست آورد و سپس به ارزيابي آنان پرداخت. وي افزود:در ادامه بايد افرادي را بر اساس نياز کابينه انتخاب و سپس آن افراد را براي پذيرش مسئوليت قانع کرد.گروه کاري باتجربه و اميني در اين مدت زحمت کشيدند و حتي بسياري از وزراي دولت نهم افراد شايسته براي پست وزارت را معرفي کردند. فلسفه وزارت، خدمت به مردم است و وزير يعني کسي که خود را خدمتگزار و نوکر مردم بداند. افرادي که براي کابينه انتخاب مي‌کنيم بايد انسان‌هايي مومن، پاک، ساده زيست، شجاع، اهل تصميم گيري و خدمت و به اصول و آرمان‌هاي ملت ايران وفادار باشند. احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در انتخاب شخصيت‌هايي که اکنون اسامي آنها نهايي شده است چه مراحلي را طي و چه شاخص‌هايي را تعيين کرده‌ است؟گفت: معناي اينکه برخي از کابينه کنار مي‌روند اين نيست که آدم‌هاي بد يا ناتواني هستند، يا فردي که جديد آمده است حتماً به لحاظ کارآمدي از آنها کارآمدتر نيست. ما مجموع شرايط را در نظر مي‌گيريم و انتخاب مي‌کنيم و لزوما انتخاب من به معناي بهترين انتخاب عالم نيست چون بالاخره ما اين افراد را با تشخيص و توان خودمان از ميان 70 ميليون که حداقل 20 ميليون آنها آدم‌هايي هستند که توانايي قابل عرضه دارند انتخاب کرده‌ايم. اصلا شناسايي از ميان 20 ميليون نفر شدني نيست. ما هم اعلام عمومي کرديم، حتي از مجلس شوراي اسلامي خواستم که پيشنهاد کنند. عده بسياري پيشنهادهاي خوبي دادند، همچنان که در دانشگاه‌ها و مراکز عمومي اعلام کرديم و افراد مختلفي را پيشنهاد دادند. از خود وزرا و هر جايي که امکان مشارکت در اين تصميم‌گيري بود، خواستيم که افرادي را معرفي کنند و عده زيادي معرفي شدند که خواهم گفت که در برخي انتخاب‌ها براي يک انتخاب چند نفر را بررسي کرديم و از بررسي تعداد بسياري افراد، بالاخره به يک شخص رسيديم. وي با بيان اينكه معيارهاي سه گانه براي انتخاب وزرا داريم،اظهار داشت: کسي را که انتخاب مي‌کنيم که انساني مومن، پاک، مردمي، ساده زيست، شجاع و اهل تصميم گيري باشد. بر اساس ميثاقي که با همکارانمان مي‌بنديم اين افراد بايد کساني باشند که خود را وقف خدمت به مردم کنند و به اعتقادات ملت ايران وفادار و آزاده باشند. اين افراد نبايد به اين يا آن دسته تمايل داشته باشند، تا بتوانند خود را وقف خدمت به مردم کنند و به اصول جمهوري اسلامي مقيد و مومن باشند. رئيس جمهور کارآمدي وتخصص را از ديگر ويژگي‌هاي لازم دانست و گفت: اين افراد بايد بتوانند بار را از دوش دولت وکشور بردارند يعني توانمند و متخصص باشند. سعي کرده ايم متخصصان را انتخاب کنيم، البته هميشه فاصله‌اي ميان متخصصان نظري و دانشگاهي با حوزه عمل وجود داشته است؛ ولي سعي کرده ايم در اين زمينه هم اينها را به هم نزديک کنيم. همگرايي و وجود اراده در کارهاي جمعي را در ميان اعضاي کابينه مهم و ضروري است. متوسط توان کابينه دهم بالاتر از کابينه نهم خواهد بود. کابينه دهم يک گام جلوتر از کابينه نهم است و کابينه نهم نيز با کابينه‌هاي قبلي فاصله زيادي دارد. همگرایی در کابینه ضروری است وي با بيان اينكه معيارهاي دسته سوم سرنوشت دولت را رقم مي‌زند آن را همگرايي و اعتقاد داشتن به روح کار جمعي عنوان كرد و گفت: برخي فکر مي‌کنند که کابينه 21 يا 30 جزيره جدا از هم است اما اصلاً اين گونه نيست. درست است که در قانون براي هر وزير تکاليفي تعيين شده اما اين تکاليف 50 سال پيش نوشته شده است و هم اکنون بسياري از مأموريت‌هاي دولت بين بخشي است يعني با همکاري جمعي از وزرا قابل اجراست. براي انجام دادن برخي کارها ده وزارتخانه يا سازمان بايد نظر بدهند و اگر همگرايي و همدلي در ميان آنها وجود نداشته باشد کارها در نقطه‌اي متوقف خواهد شد. در عين حال انجام دادن برخي کارها نيز نيازمند تصميم انتخابات سطح سیاسی و اجتماعی کشور را صدها پله ارتقا داد احمدي‌نژاد ادامه داد:خيلي وقت‌ها محدوده کار مشخص نيست و نياز به تقسيم دارد و دولت يک تيم است و فرد فرد نيست و همه اعضاي دولت در برابر تصميمات آن پاسخگو هستند لذا بدون همدلي و همگرايي نمي‌توانند کارها را پيش ببرند. انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري سطح سياسي و اجتماعي کشور را صدها پله ارتقا داد. وي به تغييرات گسترده در كابينه دهم كه پيشتر وعده آن را داده بود اشاره كرد و گفت: تغييرات گسترده در وزراي پيشنهادي دولت دهم که وعده آن را داده بودم. اکنون ذهنيت، مطالبات، شرايط، ضروريات و نيازهاي کشور در مقايسه با گذشته تغيير کرده است. انتخابات گذشته سطح مطالبات مردم و حتي جنس آنها را نيز در بسياري از مناطق کشور تغيير داده و مأموريت‌هاي جدي براي دولت به وجود آورده است. اين تغييرات شايد مقداري مشکلات براي دولت به وجود آورده باشد اما در برخي مسائل دست دولت را باز کرده است. در مورد ترکيب علمي کابينه دهم به اين صورت است که يازده نفر از وزراي پيشنهادي دکتراي تخصصي دارند و اين در حالي است که در دولت نهم تعداد اعضاي هيئت دولت با اين رتبه علمي نه نفر بودند. در کابينه پيشنهادي دولت آينده يک نفر فوق تخصص، پنج نفر دکتراي مهندسي در رشته‌هاي مرتبط، شش نفر مهندس «فوق ليسانس» و سه نفر داراي مدرک فوق ليسانس هستند. ايجاد تغيير در مديريت‌ها موجب گردش نخبگان در كشور است رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه سعي کرده‌ام نخبگان به دولت آينده راه يابند،اظهار داشت: وزن علمي دولت آينده و تطبيق تخصص اعضاي هيئت دولت با حوزه مأموريت آنها بيش از 17 وزارتخانه را در بر مي‌گيرد. وي افزود: حضور بيش از اندازه در يک مجموعه موجب از بين رفتن ابتکار عمل و خشکي و جمود آن مي‌شود. برخي افراد انسان‌هاي خوبي هستند اما اگر در يک حوزه حضور طولاني داشته باشند حلقه‌هايي را در اطراف خود تشکيل مي‌دهند که ما با اين شيوه‌ها مخالفيم. احمدي‌نژاد تصريح كرد:در صورتي که تغيير انجام نشود اميد آيندگان از بين مي‌رود. جامعه بايد نشاط و شادابي داشته باشد و مردم نيز اين مسئله را مي‌پسندند. ايجاد تغيير در مديريت‌ها موجب گردش نخبگان در کشور مي‌شود. انتخاب سه زن واقعاً بر اساس مطالعه دقیق بوده است وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به انتخاب سه زن براي كابينه اشاره كرد و گفت: انتخاب سه زن براي کابينه واقعاً بر اساس مطالعه دقيق بوده است. قطعاً انتخاب سه زن براي کابينه و پيشنهاد آن به مجلس بنا بر شايسته‌سالاري بوده است؛ اينکه حتماً سه زن را بخواهيم براي کابينه انتخاب کنيم، اينطور نبوده است زيرا اگر مي‌خواستيم اين طور عمل کنيم اين موضوع را در انتخابات شعار خود مي‌کرديم. در يک کنفرانس خبري خانمي از من سؤال کرد که آيا در کابينه‌تان از زنان استفاده خواهيد کرد يا نه که من در جواب گفتم ارزيابي مي‌کنم. احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد :چه کسي گفته مردها بهتر از زن‌ها مجموعه‌ها را اداره مي‌کنند، برخي کارها مانند جهاد يا رانندگي کاميون در بيابان کارهاي سختي است که آقايان بايد در صف اول باشند. مديريت زن‌ها در جامعه يا ناخواسته کنار گذاشته شده است و يا بعضي مواقع هم خود زن‌ها خودشان را کنار کشيده‌اند. اسلام حجاب را گذاشته تا زن‌ها بتوانند در صفوف اول جامعه حضور داشته باشند، همان طور که در زمان انقلاب زن‌ها هيبت طاغوت را شکستند و همچنين در دفاع مقدس. ما زن و مرد را نقطه مقابل هم نمي‌دانيم بلکه مکمل هم مي‌دانيم و در مسئوليت‌هاي اجتماعي هم ما شايسته سالاري را اصل مي‌دانيم. بعضي‌ها به من گفتند تو که مي‌خواستي خانم‌ها را بياوري به عنوان مثال براي وزارتخانه‌هايي مانند وزارت تعاون از آنها استفاده مي‌کردي که من در پاسخ گفتم اولاً شما وزارت تعاون را نمي‌شناسيد زيرا بر اساس سند چشم انداز نظام قرار است 25 درصد اقتصاد ملي بر دوش اين وزارتخانه باشد، ثانياً اينکه چرا خانم‌ها را کوچک مي‌بينيد. وي تاكيد كرد: اگر مأموريت‌هاي سنگين انساني هم بخواهيم بايد خانم‌ها را برگزيد، اين عده از دوستان گفتند چرا در اين زمان به خانم‌ها مسئوليت وزارت داده‌اي که من در پاسخ گفتم پس چه موقع بايد مديريت وزارتخانه‌ها را به زن‌ها داد. برخي فکر مي‌کنند وقتي خانم‌ها در مجموعه‌اي حضور داشته باشند، در آنجا فضاي منفي به وجود مي‌آيد در حالي که تجربه نشان داده هر جا خانم‌ها حضور داشتند اتفاقاً فضا اخلاقي شده است. تا روز آخر باید کارها پیگیری شود رئيس جمهور در پاسخ به سوالي در خصوص تاثيرگذاري شرايط پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري بر روند کار خدمات رساني دولت و پيشبرد امور کشور نيز گفت: بخشي از اين امر طبيعي است وقتي دولت تغيير مي کند تغييراتي اتفاق مي افتد وخدمات‌رساني مقداري افت مي کند و در گذشته طول زمان اين افت شايد بيش از شش ماه و در برخي موارد تا نه ماه بود و از چند ماه قبل از انتخابات يک سستي مي آمد تا چند ماه بعد از انتخابات ادامه داشت. ما سعي کرديم اين افت را به حداقل کاهش دهيم اگر خاطرتان باشد ما تا روزهاي قبل از انتخابات يعني روز شروع تبليغات سفر استاني مي رفتيم و کارها را پيگيري مي‌کرديم و آن روزها ما افتتاح داشتيم کلنگ زني وتصميم گيري داشتيم ولي خبري اش نکرديم.   برخي افتتاح ها را من نرفتم و طرح هاي بزرگي هم بود ممکن است برداشت ديگري شود اما در طول دوره تبليغات جلسات دولت يک روز هم تعطيل نشد و اصلا درداخل دولت هيچ گاه بحث انتخابات به اين معنا نشد و درتمام جلسات پيگيري بود وبعد از انتخابات هم ما مرتب جلسات دولت را داشتيم مگر بنا به ضرورتي که بايد به استان‌ها مي رفتند و يا تعطيلات تابستاني را که دو هفته بود امسال هم آن را يک هفته کرديم. وي ادامه داد: همين امروز(پنجشنبه) از بندر عباس آمدم که هم کارهاي آنجا را پيگيري کردم و بازديد از کشتي سازي و افتتاح و آب اندازي وحرکت کشتي به سمت اقيانوس را داشتيم؛ يعني واقعا سعي کرديم کارها را دنبال کنيم که متوقف نشود. احمدي‌نژاد ياد آور شد: اعضاي کابينه نهم که الان در دولت نيستند دارند به وزيران جديد در تنظيم برنامه در راي اعتماد کمک مي کنند و اين معنايش اين است که حضور دارند و کارها را دنبال مي کنند نمي خواهم بگويم هيچ افتي اتفاق نيفتاده است ولي سرجمع دارند تلاش مي کنند که افت قابل توجهي اتفاق نيفتد و اميدواريم اين يک فرهنگ شود بالاخره يک وزير مثل دو امدادي است آورده اين چوب را سر اين خط و به نفر بعدي مي دهد مثل پاسداري است اين سرباز دارد الان کشيک مي دهد دو ساعت يا چهار ساعتش تمام شود تحويل سرباز بعدي مي دهد. دولت و مجلس با هم تعامل جدي و موثر دارند احمدي‌نژاد در خصوص تعامل مجلس و دولت نيز گفت :دولت و مجلس تعامل جدي و مؤثر دارند اما هماهنگ کردن وزراي پيشنهادي با همه 290 نماينده مجلس ممکن نيست. برخي از نمايندگان اظهار نظر مي کنند که دولت با مجلس هماهنگ نيست در حاليکه منظور آنان از مجلس خود و يا گروهشان است. دولت با اکثريت مجلس نشست داشته است و با اقليت نيز نشستي خواهد داشت و در اين نشست ها روند انتخاب وزراء و ويژگي هاي آنان را اعلام کرده و خواهد کرد. در عين حال معتقديم همه نمايندگان رأي و جايگاه يکساني دارند و کساني که به نمايندگي از مجلس صحبت کنند روش درستي پيش نگرفته‌اند. در عين حال اين نکته را نبايد فراموش کرد که انتخاب وزرا اختيار و وظيفه رييس‌جمهور است و او بايد با نگاه خود وزرا را به مجلس معرفي کند و نمايندگان به افرادي پيشنهادي رأي اعتماد مي دهند يعني صلاحيت هاي عمومي او را تأييد مي کنند. بعضي ها توقع دارند دولت، وزراي پيشنهادي را با آنها هماهنگ کند و خود را نه به عنوان يک نماينده که در مقام مجلس قرار مي دهند. هر چند اين افراد قابل احترام هستند اما چطور ممکن است دولت بتواند با 290 نماينده خود را هماهنگ کند. هماهنگي دولت و مجلس براي اداره صحيح کشور ضروري و اجتناب ناپذير است. وي خاطر نشان كرد:يک اصل کلي وجود دارد و آن اينکه رييس جمهور برآيند مطالبات يک ملت است و نه يک منطقه،بخش و يا يک قشر و به همين علت شخص دوم کشور شناخته مي شود و اجراي قانون و بار اداري کشور بر دوش او و دولت است. قواي مقننه و قضاييه نيز جايگاه پشتيباني و نظارت دارند البته اين به معناي تنزل جايگاه آنان نيست. برخي تصور مي کنند وزير بايد هم از رييس جمهور و هم از مجلس دستور بگيرد اما اين نگاه به فساد در اجراي کارها مي انجامد. وزرا تحت نظر رييس جمهور فعاليت مي کنند و نه تحت نظر مجلس و وظيفه مجلس نظارت بر امور است تا از قانون انحرافي رخ ندهد. اگر اين مرزها مخدوش شود کار پيش نمي رود و اين تعامل براي اداره درست کشور ضروري است. روند انتخاب وزرا طبق قانون طی شده است احمدي‌نژاد با بيان اينكه رييس جمهور در انتخاب وزرا طبق قانون اساسي اختيار دارد،گفت: روند انتخاب وزرا را طبق قانون طي کرده‌ايم. قوانين مجلس براي ادامه کارها در کشور و کمک دولت براي اجراي بهتر آن قوانين وزير دولت از دو جا دستور نمي گيرد. وزير دولت بايد با بنده هم هماهنگ باشد که اين تلقي، سيستم را به هم مي ريزد. ما اميدواريم که مجلس به وزراي پيشنهادي راي اعتماد دهد. روز راي گيري براي هر وزير پيشنهادي، مخالفان وزرا صحبت مي کنند و در ادامه هم وزير و رييس جمهور صحبت خواهند کرد. ما کارها را فوق قانون و دوستانه جلو مي‌بريم، البته اين موضوع به اين معنا نيست که مرز مسئوليت ها و اختيارات و پاسخگويي ها ،‌مخدوش شود که اگر اين گونه شود کار کشور جلو نمي‌رود . مجلس و دولت یار یکدیگرند رئيس جمهور ادامه داد:وزرا مسئول عملکرد خود هستند و بايد مشورت‌ها را به درستي در دستور قرار دهند. دولت و مجلس با يکديگر و به صورت دوستانه ،‌کشور را جلو مي‌برند و دست در دست هم ، به فکر پيشرفت کشور هستند. فضاي کنوني بين مجلس و دولت بسيار دوستانه است و با قاطبه مجلس و نمايندگان کارها را پيش مي بريم. وزرا بايد توصيه‌ها را براي انجام دادن بهتر کارها بپذيرند. البته وزرا هم بايد ببينند اگر آن توصيه ها در اجراي کار مشکل ايجاد مي کند آنها را انجام ندهند . وي در واكنش به سوالي مبني بر اينكه برخي‌ها مي‌گويند تعدادي از افراد پيشنهادي قطعا راي نمي آورند و احمدي نژاد هم اين موضوع را مي داند نيز گفت: نمي دانم اين موضوع را از کجا مي گويند چرا که الان مجلس تعطيل است و راي هم مخفي است. نمي خواهم جسارت کنم اما به نظرم مي رسد برخي ها مي‌خواهند نظر خود را القا کنند البته افراد آزادند نظر خود را بدهند و اين جزو حقوق نمايندگي مجلس است. قوا مستقل از هم هستند و نمي توانيم به نماينده اي بگوييم چرا راي داديد يا نداديد اما اين بد است وقتي که کابينه اي هنوز معرفي نشده است فردي بگويد که از اين ليست پيشنهادي پنج نفر راي نمي آورند. آيا آن فرد تصميم گرفته است کاري کند که پنج نفر از وزرا راي نياورند که اين خيلي بد است و به نظرم از تعامل سازنده به دور است و روش درستي براي پيگيري امور کشور نيست . ديدم که برخي ها آمده اند و در تلويزيون گفته اند به اندازه اي که رييس جمهور در تلويزيون حرف مي زند بايد به من هم اجازه بدهيد که من هم حرف بزنم سوال اين است که بر اساس چه منطقي اين حرف را مي زنيد و با کدام استدلالي اين گونه حرف مي زنيد؟ رييس جمهور رييس قوه مجريه و منتخب کل ملت و موظف است قانون اساسي را اجرا کند و بايد با مردم حرف بزند. رئيس جمهور تصريح كرد:نمايندگان مجلس طبق قانون فرصت بررسي برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي را دارند. دو نماينده به عنوان مخالف وزير و دو نماينده به عنوان موافق وقت دارند صحبت کنند. سه نفر مي آيند مي خواهند فضاي ميان دولت و مجلس را تحت تاثيرقرار دهند، بعد مي گويند دولت به مجلس بي‌اعتنايي کرده است. دولت و بنده با بسياري از نمايندگان ارتباط صميمي داريم. ما به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي احترام مي گذاريم و من خود را کوچک همه ملت مي‌دانم. در مجلس فرصت وجود دارد و درباره وزراي پيشنهادي بحث خواهد شد. وي ادامه داد: بنده به قول خود به مردم براي ارائه گزارش مفصل پايبند هستم. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم براساس استقلال قوا و طبق قانون در زمان بررسي راي اعتماد نظر مي دهند و به نظرآنها احترام مي گذاريم وهيچگاه ناراحت نمي شوم اگر نماينده اي در مجلس برخلاف من صحبت کند. آنهايي که تلاش مي کنند رابطه مجلس با دولت را مخدوش نشان بدهند حتما موفق نخواهند شد چون مجلس و دولت دو قوه مستقلند و در عين حال دوست و يار يکديگرند. اگر همکاري نباشد کار پيش نمي رود و ما از منطق مديريتي تبعيت مي کنيم. امکان اينکه با 290 نفر هماهنگ باشيم، وجود ندارد و قانون نيز آن را پيش بيني نکرده است زيرا در غير اينصورت کابينه‌اي درست مي‌شود مثل آدمي که يک دستش 4 متر است و دست ديگرش نيم سانتيمتر است و اين شدني نيست. احمدي‌نژاد با بيان اينكه کابينه بايد تيمي هماهنگ باشد،اظهار داشت: برخي دوستان فهرست وزرا را از ما گرفته‌اند و مي‌گويند اين افراد خوب هستند اما راي نمي آورند ،براي اينکه راي بياورند جاي آنها را عوض کنيد. پيشنهاد شما مانند اين است که ما تيمي را براي مسابقه فوتبال انتخاب کنيم و شما بگوييد دروازه بان را به جاي فوروارد بگذاريد و فوروارد را به دفاع و دفاع را به هافبک منتقل کنيد ،اين ديگر تيم نخواهد شد. ما با نگاه سيستماتيک وزرا را چيده ايم و با مطالعه دقيق به يک نفر رسيده ايم تا کار دولت صحيح پيش برود. رئيس جمهور در ادامه اين گفت‌وگو به تشريح مشخصات وزراي پيشنهادي خود پرداخت و در خصوص وزارت آموزش و پرورش گفت: براي وزارت آموزش و پرورش خانم دکتر سوسن کشاورز انتخاب شده است. مأموريت اصلي آموزش و پرورش تربيت نيروي کارآمد، مؤمن و عالم براي کشور است. تربيت انسان بايد بر اساس ويژگي هاي فرهنگي کشور و آرمان هاي جمهوري اسلامي ايران انجام شود و در اين زمينه نگاه غالب بايد نگاه اخلاقي باشد چرا که ما نيازمند علم اخلاقي و انساني هستيم. وي افزود: در طول تاريخ آموزش و پرورش مديران در پي تغيير ساختار فيزيکي در اين وزارتخانه بوده‌اند. بخشي از اين تغييرات تحميلي بوده اما بخشي از آن نيز ناشي از ويژگي هاي افرادي بوده است که در آموزش و پرورش بودند. معلمان معتقدند برنامه آموزش را بايد به گونه اي تنظيم کرد که نقش فرهنگي و انساني غلبه داشته باشد و به همين دليل شخصي بايد عهده دار مسئوليت در اين وزارتخانه شود که وجه غالب او تربيت و فرهنگ باشد.تخصص آقاي علي احمدي مديريت و سازماندهي است. بيش از 600 نفر براي وزارت آموزش و پرورش معرفي شدند اما به نظر من خانم‌ها براي وزارت آموزش و پرورش با نگاه تربيتي مناسب ترند چرا که جنس زن تربيتي است. احمدي‌نژاد در خصوص وزارت ارتباطات نيز گفت :مهندس رضا تقي‌پور به عنوان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات است. آقاي دکتر سليماني اعلام کرد که خسته شده است و آقاي تقي پور را ايشان معرفي کرد. وي در خصوص وزارت اطلاعات نيز گفت :در وزارت اطلاعات به تحول نیاز داشتیم ، آقاي محسني اژه‌اي انسان خوبي بودند و زحمت کشيدند که تشکر مي‌کنم اما در اين وزارتخانه به تحول نياز داشتيم. اگر وزارت اطلاعات مأموريتش را درست انجام مي‌داد اين آسيب ها را در سطح خيابان نداشتيم، يک تعداد از مردم از دست رفتند. البته مقصر آقاي محسني نيست اما بايد آنجا تغييرات اساسي اتفاق مي افتاد که البته کار آغاز شده و آقاي مصلحي از انسان هاي شايسته، دلسوز، ‌عالم ديني و انسان عالمي است. وي 23 سال درس خارج رفته است، زواياي کار فرهنگي را مي داند و ارتباطات اجتماعي او بسيار وسيع است. باور ما اين است که اين وزارتخانه بايد مردمي ترين نهاد اين کشور يعني اطلاعات 70 ميليوني باشد و فکر مي کنم بدنه وزارت اطلاعات نيز همين را مي خواهد. وزارت اطلاعات 70 ميليوني مردمي برپا خواهد شد، اکنون نيروهاي متخصص اطلاعاتي فراواني در عرصه هاي داخلي، خارجي و ضدجاسوسي و بهترين، پاک ترين و مردمي ترين بدنه را در اين وزارتخانه داريم. احمدي نژاد در خصوص وزارات اقتصاد و دارايي نيز گفت :در وزارت امور اقتصادي و دارايي سعي کرده ايم تيم اقتصادي هماهنگ باشد و دکتر حسيني همچنان که تجربه هم شد،‌ متخصص، دلسوز و انسان تصميم گيري است ضمن آنکه بر اقتصاد کشور اشراف دارد. وي جوان، پرتوان و هماهنگ است که مي تواند بخش اقتصادي دولت را هماهنگ کند ضمن آنکه در تهيه برنامه هاي تحول اقتصادي واقعاً نقش خيلي خوبي داشت به همين علت او را دوباره انتخاب کرديم. وي با بيان اينكه انتخاب منوچهر متکي به عنوان وزير امور خارجه به اين خاطر است که او قبلاً هم در اين مسئوليت بوده و آن را تجربه کرده است،گفت: ضمن آنکه ايشان ديپلمات حرفه اي متعهد و وفادار به حقوق ملت است. وي چهار سال در دولت نهم زحمت کشيده است و تجربيات و تخصص اين کار را هم دارد. احمدي نژاد گفت :در وزارت بازرگاني آقاي دکتر ميرکاظمي را داشتيم که از مديران بسيار خوب يعني کسي است که نگاه سيستمي دارد و زيرساخت ها را در بخش بازرگاني آماده کرده است. اکنون بخش بازرگاني را خود بازرگانان و اصناف اداره مي کنند و دولت در بسياري جاها خود را کنار کشيده است و خودشان بازار را تنظيم مي کنند اگر چه نواقصي هم هست که برطرف خواهد شد. وي جاي خود را به غضنفري داده است که در اينجا نيز افراد فراواني را مطالعه و درباره برخي از استادان دانشگاه بحث کرديم. آقاي غضنفري هم استاد دانشگاه است و در نهايت به اين رسيديم که کارهايي که در اين بخش آغاز شده است بايد تکميل شود ضمن آنکه بسياري

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: مشروح گفت‌وگوي مستقيم تلويزيوني رييس‌جمهور