احمد توکلی مهدی کروبی را به گرفتار شدن به سرنوشت آیت الله منتظری تهدید کرد

احمد توکلی، نمايند ه اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه ای سرگشاده، مهدی کروبی را به گرفتارشدن به سرنوشت آيت اله منتظری تهديد کرد. احمد توکلی، مهدی کروبی را متهم کرده است که بجای پيگيری شکاياتش از مجاری قانونی، از «فردای انتخابات بخشی از مردم را به خيايان ها کشانده و به جان و مال و آبروی نظام جمهوری اسلامی آسيب زده است.» او سپس ضمن متهم کردن آيت الله منتظری به سياه نمايی عليه نظام اسلامی، خطاب به مهدی کروبی گفته است که «شما در قضايای آقای منتظری در صف اول موضع گيری عليه سياه نمايی ها بوديد و پشت سر امام قرار داشتيد؛ اکنون چه شده که به همان بليه گرفتار آمده ايد و اگر امام امروز در حيات بود با شما چگونه برخورد می کرد؟». احمد توکلی در نامه سرگشاده خود يادآور شده که از سر «خيرخواهی» به مهدی کروبی توصيه می کند که روش خود را عوض کند. اعتراض آيت اله منتظری به اعدام های جمعی زندانيان سياسی در ايران سال ۱۳۶۷، موجب ناخرسندی شديد آيت الله خمينی و کناره گيری آيت الله منتظری از مقام نيابت رهبری شد.

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: نامه احمد توکلی به کروبی: فقط لطف الهی و بازگشت به مبانی رفتاری گذشته‏تان می‏تواند شما را نجات بخشد، فارس