دو ابلاغ احمدی‌نژاد برای دانش آموزان مردودی

رئيس جمهور در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد در دو دستورالعمل جديد تمهيداتي را براي حل مشكلات دانش آموزان مردودي ابلاغ كرد. ايران خبر نوشت: بر اساس اولين دستور احمدي نژاد كه هجدهم مرداد ماه با شماره شماره16849/120 ابلاغ شده است به دانش‌آموزان دوره راهنمايي روزانه كه در يك پايه تحصيلي دو بار مردود شده‌اند و در آخرين نوبت تجديدي موفق به كسب شرايط قبولي نشده‌اند، فرصت داده مي‌شود با تاييد شوراي مدرسه (با حضور معلمين دروسي كه دانش‌آموز در آن نمره قبولي كسب نكرده است) و به شرط شركت در كلاس‌هاي تقويتي، حداكثر تا پايان مهر ماه در يك نوبت ارزشيابي اضافي شركت كنند و در صورت كسب شرايط قبولي به پايه بالاتر ارتقاء يابند. اين قبيل دانش‌آموزان در صورت قبولي مي‌توانند يا در مراكز آموزش از راه دور و يا در صورت داشتن ساير شرايط، در مدارس روزانه ادامه تحصيل دهند. همچنين بر اساس دستور ديگر رييس جمهور كه پس از تاييد شوراي عالي آموزش و پرورش به تاييد وي رسيده است، چنانچه دانش‌آموز قبولي پايه دوم متوسطه شاخه نظري يا فني و حرفه‌اي، بخواهد پايه دوم را در شاخه كاردانش تكرار كند، مي‌تواند در واحدهاي آموزشي روزانه در پايه دوم ثبت نام نموده و با رعايت ساير شرايط ادامه تحصيل دهد. در اين صورت كليه دروس گذرانده پايه دوم شاخه قبلي حذف و آن سال تحصيلي به سقف سنوات تحصيل دانش‌آموز افزوده مي‌شود.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: دو ابلاغ احمدي‌نژاد براي دانش آموزان مردودي