روزنامه مصری: پاپ و اوباما درصدد محو اسلام هستند

فارس: يك روزنامه مصري تاكيد كرد پاپ و رئيس جمهوري آمريكا با هماهنگي واتيكان و واشنگتن درصدد از بين بردن اسلام هستند. روزنامه "الشعب المصري " نوشت: واتيكان با كمك آمريكا و با همكاري مزدوران و عوامل داخلي در بين مسلمانان سعي در اجراي مصوبه آن در ريشه‌كن سازي اسلام دارد. الشعب افزود: آمريكا با شعارهايي چون گفت‌وگوي تمدن‌ها وگفت‌وگوي اديان قصد دارد آثار اسلام و اعراب را توسط مزدوران داخلي و اسلام نماهاي دروغين از بين ‌ببرد. اين روزنامه تصريح كرد: اصطلاح گفت‌وگوي اديان همان پيماني است كه در دومين نشست واتيكان درسال 1965به تصويب رسيد كه تصميم به از بين بردن اتحاد جماهير شوروي در دهه 80 ميلادي و نيز حذف دين اسلام در دهه90 گرفته شد. الشعب افزود: گفت‌وگو از نظر واتيكان به معناي ورود به آيين مسيح با فرض ارتداد ديگر اديان است و اين بدين معني است كه جهت اتمام روند گسترده مسيحي كردن ملتها وقت‌كشي صورت بگيرد. اين روزنامه نوشت: الزامي بودن شركت تمام مسيحيان در مسيحي سازي ملت‌ها از مصوبات مجامع واتيكان است و همانگونه كه ياري رساندن در عمليات بشارت و تبليغ و مسيحي سازي بر تمام كليساهاي محلي جهان لازم است اين مسئله در مورد مسيحيان در كشورهاي اسلامي حياتي‌تر است. الشعب تاكيد كرد: با توجه به عدم پيشبرد اهداف مورد نظر واتيكان در ژوئن 2001 مجلس كليساهاي جهان با شعار براندازي تروريست و خشونت، ماموريت حذف اسلام توسط آمريكا را طراحي كرد و طبق اين طرح اين ماموريت تا سال 2010 بايستي پايان بيابد. اين روزنامه مصري تصريح كرد : در 11 سپتامبر 2001 آمريكا سناريوي مشهور خود را تدوين و نظريه تخريب اسلام را با شعار مبارزه با تروريست در جهان آغاز كرد و مفاهيم تروريست و خشونت را بطور غيرقابل تصور به اسلام برچسب زد كه ساختگي بودن آن ثابت شده تا بهانه‌اي براي شروع حمله به اسلام و مسلمين و از بين بردن آن باشد. الشعب در ادامه نوشت: توافق بين اوباما و پاپ حكايت از تغيير در حوزه سياسي و جغرافي خواهد بود كه يادآور انعقاد پيمان بين پاپ قبلي و رونالد ريگان رئيس جمهور اسبق آمريكا است كه اراده خود را براي فروپاشي كمونيسم نشان دادند و اكنون پاپ و اوباما درصدد همپيماني جهت از بين بردن اسلام هستند.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: روزنامه مصری: پاپ و اوباما درصدد محو اسلام هستند