سرخط
هفته گذشته اعضاي شورا از شهرداري خواسته بودند تا در گزارشي به روشني نگراني‌هاي شوراي شهر در مورد عبور خط 2 متروي تهران از روي تونل توحيد را برطرف كند. بمروز قرار بر ايين بود تا شهرداري تهران گزارشي در رابطه با اقدامات اجرايي تونل توحيد و عبور خط 2 متروي تهران از روي تونل توحيد گزارشي را به شوراي شهر تهران ارائه دهد اما اين گزارش تا ايت ساعت به شوراي شهر تهران نرسيده است. به گزارش خبرنگار ايلنا، اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه علني هفته گذشته در يك گزارشي از شهرداري تهران درخواست كرده بودند تا شهرداري تهران جواب روشني به نگراني‌هاي شوراي شهر در مورد عبور خط 2 متروي تهران از روي تونل توحيد ارائه دهد. اما در دويست و چهاردهمين جلسه امروز شوراي شهر تهران، اين گزارش ارائه نشده است. بر اساس اين گزارش با وجود لزوم ارائه گزارش فوري و جامع در مورد اين مسئله تمام وقت جلسه امروز شوراي شهر تهران به ارائه گزارشي پيرامون اقدامات چهار ساله سازمان تربيت‌بدني ورزش شهرداري تهران اختصاص پيدا كرد. پايان پيام