شهردار بجنورد برکنار شد

مهر: رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: اردشیر ریاحی شهردار بجنورد با رای قاطع اعضای شورای اسلامی شهر از کار خود برکنار شد. محمد لنگری صبح پنج شنبه در مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت: اعضای شورای شهر بجنورد پس از استیضاح شهردار و عدم اقناع از پاسخهای شهردار به وی رای عدم اعتماد دادند. وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر بجنورد از هم اکنون به دنبال انتخاب شهردار جدید شهر است و برای اداره امور مدیریت شهری محسن تیمورزاده شهردار منطقه دو شهر بجنورد را سرپرست شهرداری مرکزی قرار داده است. رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد اجرایی نشدن برنامه شهردار بجنورد در زمان انتخاب، عدم اجرای طرحهای مصوب شورای اسلامی شهر در ساخت ساختمان مرکزی شهر با گذشت دو سال از تصویب، عدم ساماندهی پارک جنگلی بجنورد، عدم تعدیل نیرو در شهرداری و ازدیاد نیرو بدون طی مراحل قانونی را از عمده سوالات اعضاء شورای اسلامی شهر بجنورد از شهردار دانست. لنگری افزود: شهردار بجنورد نه تنها از سوی شورای اسلامی شهر که از طریق نظارت و بازرسی استانداری خراسان شمالی نیز متهم به کارکرد غیرقانونی از جمله در جذب برخی نیروهای غیرمتخصص در بدنه شهرداری شده است. وی اضافه کرد: این در حالیست که شهرداری می بایست در صورت نیاز به نیرو در این نهاد براساس مصوبه شورای اسلامی شهر و طی مراحل قانونی و از طریق گزینش افرادی را انتخاب می کرد که دارای مدارک مطابق فعالیت در شهرداری باشند. به گفته وی عمده نیروهای مازادی که بر بدنه شهرداری بجنورد از طریق شهردار سابق اضافه شده فاقد مدرک کارشناسی مرتبط بودند. لنگری افزود: شورای اسلامی شهر بجنورد در کمتر از یک ماه دیگر از سه گزینه پیشنهادی مطرح یک نفر را که دارای سابقه در مدیریت شهری باشد برای شهرداری بجنورد انتخاب می کند. شهر بجنورد دارای بیش از 200 هزار جمعیت است که از سال 83 با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان به مرکز استان ارتقاء یافت.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: شهردار بجنورد با اکثريت آراء برکنار شد