آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بیمارستان‌ها ابلاغ شد

آيين‌نامه اجرايي نحوه اداره بيمارستان‌ها ابلاغ شد
خبرگزاری فارس
خبرگزاري فارس: دولت با هدف ساماندهي امور بيمارستانها و نظارت بر نحوه اداره آنها، آيين نامه اي را ابلاغ كرد كه بر اساس آن نحوه تعيين هيئت امنا،گردش مالي آنها و نظارت بر اين امور تعيين شده است. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد مشـترك وزارتخانه‌هاي بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفـاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري آيين نامه اي را ابلاغ كرد كه بر اساس آن هيئت امناي بيمارستانها از تركيب رييـس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتـي و درماني ذيربط به عنوان رييس هيئت امنا، رييس بيمارستان ، مدير بيمارستان، معاون برنامه‌ريزي يا عمراني استاندار به انتخاب استاندار، نماينده رؤساي بخش هاي باليني بيمارستان به انتخاب رؤساي بخشهاي مذكور، شهردار شهر و در تهران شهردار منطقه مربوط، نماينده مجمع خيرين سلامت، مدير درمان سازمان تأمين اجتماعي استان و مديركل سازمان بيمه خدمات درماني استان تعيين مي شوند. بر اساس اين آيين نامه، حدود وظايف هيئت امناي بيمارستانها مطابق مفاد ماده (7) مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص تشكيل هيئت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي خواهدبود. همچنين، اين آيين نامه نحوه گردش مالي بيمارستانها را به تفصيل تشريح نموده است كه بر اساس آن، سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند دو برابر تعرفه‌هاي مصوب دولتي در ازاي حق‌العلاج پزشكي و هتلينگ و معادل تعرفه‌هاي مصوب دولتي را در مورد ساير خدمات جهت تمامي اسناد هر كدام از بيمارستانها به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه مربوط واريز كند و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مربوط مكلف است صددرصد درآمدهاي اختصاصي مكتسبه بيمارستانها را پرداخت كند. بر اين اساس ، سازمانهاي بيمه‌گر موظفند به‌گونه‌اي عمل كنند كه حداكثر دو هفته پس از اعلام وصول صورت حساب بيمارستان، شصت درصد آن به صورت علي‌الحساب پرداخت شود و وزارت بهداشت مكلف است براساس استانداردهاي موردنظر سازمانهاي بيمه‌گر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه اصلاحات لازم را در برنامه نرم‌افزاري موجود اعمال كند. بر اين اساس وزارت بهداشت مكلف است حسب‌اعلام كتبي عملكرد ماهيانه بيمارستانها نسبت به پرداخت علي‌الحساب 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتي براي حق‌العلاج پزشكي و هتلينگ از منابع عمومي بيمارستان اقدام كند. بر اساس اين آيين نامه، هزينه استهلاك اتاق عمل جراحي و شش درصد هزينه اقامت تحت عنوان هزينه خدمات پرستاري مطابق ضوابط موجود و براساس تعرفه يك (k) محاسبه و پرداخت خواهدشد. بر اين اساس، بيمارستانها موظفند لوازم مصرفي، تجهيزات پزشكي و پروتز موردنياز بيماران را تأمين نمايند، درغير اين صورت از شمول اين آيين‌نامه خارج خواهند شد. بر اساس اين آيين نامه، سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند درخصوص خدمات گلوبال نيز معادل دو برابر تعرفه‌هاي مصوب دولتي را در ازاي حق‌العلاج پزشكي و هزينه تخت بستري (هتلينگ) پرداخت كنند و هزينه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني از بيماران فاقد پوشش بيمه درماني مطابق تعرفه بيمارستانها دريافت خواهدشد. همچنين بيمارستانها مجازند با سازمانهاي بيمه‌گر تكميلي نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايند. اينگونه بيمارستانها مي‌توانند حداكثر ده درصد تختهاي بستري خود را از اين طريق، اداره كنند. بر اساس اين مصوبه، بيمارستانها موظفند نسبت به راه‌اندازي كلينيك ويژه پذيرش بيماران حسب ضرورت با مشاركت پزشكان تمام وقت جغرافيايي اقدام نمايند. اين بيمارستانها مجازند از خدمات پزشكان غير هيئت علمي منوط به تمام وقت جغرافيايي بودن آنان با رعايت ضوابط سطح‌بندي خدمات درماني اقدام كنند. بر اين اساس، بيمارستانها موظفند جهت ارتقاي امور درماني، آموزشي و پژوهشي، امور مذكور را مطابق استانداردهاي وزارت انجام دهند به نحوي كه در پايان سال 1388، ارائه خدمات براساس مدل تعالي سازماني باشد و نمره ارزشيابي اين بيمارستانها بيست درصد افزايش يابد، در غيراين صورت در سال بعد از شمول اين آيين‌نامه خارج مي‌شوند. بر اين اساس، هيئت امنا موظف است در قبال نتايج ارزشيابي انجام شده توسط مراجع تعيين شده از سوي وزارت و مبادي ذي‌ربط، اقدام لازم را انجام داده و نتيجه ارتقاي خدمات را هر شش ماه يك بار به معاونت سلامت وزارت و سازمانهاي بيمه‌گر در استان گزارش كند. اين مصوبه از سوى رئيس‌‌جمهور، به دستگاه‌هاى اجرايى ذى‌ربط ابلاغ شده است. انتهاي پيام/پ

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بیمارستان ها ابلاغ شد