دبیر و اعضای جدید شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی انتخاب شد

بعد از تعيين اعضاي جديد جنبش عداتخواه دانشجويي ، حسن فغان نوملي به عنوان دبير و سخنگوي جنبش عدالتخواه دانشجويي انتخاب شد. شوراي مركزي و نظارت 88-89 جنبش عدالتخواه دانشجويي بعد از برگزاري انتخابات داخلي مجموعه مشخص شد و پس از آن دبير و سخنگوي مجموعه تعيين گرديد. به گزارش ايلنا اعضاي جديد شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي بدين شرح است:سيد حسن فغان نوملي، محمدطاهري‌نژاد، جمال همتيان، محمدصادق شهبازي، فاطمه دلاوري پاريزي، محمدمهدي دامان ،مسعودبراتي همچنين مرتضي فيروزآبادي ،معصومه فداكار و سيدمصطفي موسوي نيز به عنوان اعضاي جديد شوراي نظارت اين تشكل دانشجويي انتخاب شدند. گفتني است در پايان سيد حسن فغان نوملي به عنوان دبير و سخنگوي جنبش عدالتخواه دانشجويي انتخاب شد. پايان پيام

منبع خبر: ایلنا

اخبار مرتبط: دبير و اعضاي شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي مشخص شدند