دبیر و اعضای شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی مشخص شدند

دبير و اعضاي شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي مشخص شدند
خبرگزاری فارس
خبرگزاري فارس: دبير و اعضاي شوراي مركزي و نظارت جنبش عدالتخواه دانشجويي بعد از برگزاري انتخابات داخلي مشخص شدند. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، بر اساس اين انتخابات، سيد حسن فغان نوملي، محمدطاهري نژاد، جمال همتيان، محمدصادق شهبازي، فاطمه دلاوري پاريزي، محمدمهدي دامان و مسعودبراتي به عنوان اعضاي شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي و مرتضي فيروزآبادي، معصومه فداكار و سيدمصطفي موسوي به عنوان اعضاي شوراي نظارت اين تشكل دانشجويي انتخاب شدند. بنابراين گزارش سيدحسن فغان نوملي به عنوان دبير و سخن گوي جنبش عدالتخواه دانشجويي مشخص شد. انتهاي پيام/ي

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: دبير و اعضاي شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي مشخص شدند