طنین" مرگ بر دیکتاتور" در دانشگاه شریف

از صبح امروز دانشگاه شریف یک صدا فریاد اعتراض دانشجویان، نسبت به حضور وزیرعلوم دولت کودتا برای افتتاح دانشكده کامپیوتر و كتابخانه مركزی دانشگاه شریف در این دانشگاه بود. به گونه ای كه صدای اعتراض دانشجویان در خیابان آزادی نیز شنیده می شد. صبح امروز تجمع بزرگی از دانشجویان معترض در دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد که تا ساعت 12 ادامه داشت. بر پایه گزارش های رسیده جمعیتی نزدیک به 2000 نفر از دانشجویان این دانشگاه با در دست داشتن بادکنک و سایر نمادهای سبز از مقابل درب کتابخانه مرکزی به سمت درب اصلی این دانشگاه در خیابان آزادی حرکت کردند و با سردادن شعار "مرگ بر دیکتاتور"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و "منتظری صانعی،روحانی واقعی"یک بار دیگر به کودتاچیان نشان دادند که دانشگاه زنده تر از همیشه به عنوان قلب جنبش سبز مردم ایران می تپد. با توجه به اینکه جمعیت دانشجویی در دانشگاه شریف نسبت به دانشگاه های دیگر کمتر است و بافت آن نیز غیرسیاسی تر از سایر دانشگاه ها است، برگزاری تجمعی چنین گسترده در این دانشگاه دور از ذهن بود. به گزارش موج سبز آزادی، شدت شعارها به حدی بود که در مقابل دانشگاه در خیابان آزادی مردم عادی نیز جمع شده و به حمایت از دانشجویان پرداختند. از جمله شعارهای جدیدی که در این تجمع مطرح شد، شعار"احمدی عمروعاص، 63 درصد اینجاست" بود. دانشجویان در حالی که پارچه های سبز و تصاویری از میرحسین موسوی را به درب اصلی دانشگاه نصب کرده بودند، به تجمع خود ادامه دادند. ویدیوهایی از این تجمع را در اینجا ببینید

منبع خبر: نوروز

اخبار مرتبط: احمدی نژاد باز هم در دانشگاه حاضر نشد؛ مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران همراه با فریادهای quot;مرگ بر دیکتاتورquot;