تلاش آموزش و پروش برای اخذ مجوز رادیو

اولین نشست شورای اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش با حضور اعضای جدید و با هدف ساماندهی و ایجاد تحول در سیستم اطلاع رسانی این وزارتخانه تشكیل شد و بر اساس یكی از مصوبات آن قرار شد تلاش هایی برای اخد مجوز رادیو آغاز شود. به گزارش خبر، مدیركل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در این نشست از تصمیم جدی این وزارتخانه برای ایجاد تحول در سیستم اطلاع رسانی خبر داد و گفت این موضوع از دغدغه های اصلی رمضان محسن پور، سرپرست آموزش و پرورش است. احمد مرادی در ابتدای این نشست كه باحضور تنی چند از صاحبنظران ارتباطات، كارشناسان رسانه و یكی از مسئولان رسانه ملی برگزار شد به تشریح اهداف و وظایف این شورا پرداخت. در پایان اولین نشست شورای اطلاع رسانی این وزارتخانه كه بدون حضور سرپرست آموزش و پرورش و با مدیریت فتح اللهی، معاون فرهنگی وی برگزار شد، بر تقویت جایگاه روابط عمومی و استفاده بهتر از امكانات اطلاع رسانی این وزارتخانه تاكید شد. در این شورا تصویب شد تا وزارتخانه تلاش هایی را به منظور اخذ مجوز شبكه رادیو یی آغاز كند.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: تلاش آموزش و پروش برای اخذ مجوز رادیو