قیمت خرید و فروش هر متر واحد مسکونی تهران ۲۵.۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی ها حاکی از کاهش 25.6 درصدی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی بهار سالجاری است. بر اساس این گزارش شیوه آمارگیری در این طرح به صورت نمونه گیری است به نحوی که ماموران آمارگیر با مراجعه به بنگاههای معاملات ملکی به ثبت برخی مشخصات مربوط به معاملات قطعی خرید و فروش و اجاره واحدها یا محل های مسکونی در پرسشنامه های طرح می پردازند. متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران طی بهار سالجاری، 11547 هزار ریال بوده است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 15033 هزار ریال بود که نسبت به فصل قبل (زمستان 87 )، 5.8 درصد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 87) 25.6 درصد کاهش یافته است. متوسط اجاره ماهیانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاهای معاملات ملکی در شهر تهران، 71068 ریال بود که نسبت به فصل قبل (زمستان 87) 3.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار 87 ) 4.4 درصد کاهش داشته است. گفتنی است کمترین، بیشترین و متوسط قیمت و اجاره زیربنای واحد مسکونی طی بهار88 در شهر تهران به نحوی است که قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای واحدهای مسکونی به ترتیب 4 هزار ریال، 52 هزار ریال و 15 هزار و 33 ریال بوده است. اجاره بهای پرداختی ماهیانه بابت یک متر مربع زیر بنای مسکونی نیز به ترتیب هزار و 71 ریال، 218 هزار و 750 ریال و 36 هزار و 726 ریال است. همچنین مبلغ ودیعه بابت یک متر مربع زیربانی مسکونی به ترتیب 12 هزار و 500 ریال، 7 میلیون و 386 هزار و 364 ریال و 1 میلیون و 427 هزار و 873 ریال و مبلغ اجاره به علاوه 3 درصد ودیعه بابت 1 متر مربع زیربنای مسکونی به ترتیب 20 هزار ریال، 221 هزار و 648 ریال و 71 هزار و 68 ریال بوده است.  

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: قیمت خرید و فروش هر متر واحد مسکونی تهران 25.6 درصد کاهش یافت