تعطیلی غرفه شکایت از موسوی در نمایشگاه

در پی انتشار خبر "غرفه شکایت از میرحسین موسوی در نمایشگاه مطبوعات!"، مسوولان شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ، با حضور در محل این غرفه ، متصدیان این سایت را ملزم به جمع آوری پوسترها و بنرهای مربوط به تبلیغ شکایت از موسوی کردند.به گزارش خبرنگار تابناک، این اقدام مسئوان غرفه شکایت از موسوی خودسرانه بوده و متصدیان سایت مذکور ، بدون هماهنگی و کاملاً غیرقانونی مبادرت به این کار کرده اند و در پی تذکر به جا و مناسب که مسئولان وزارت ارشاد و نمایشگاه مطبوعات به مسئولان غرفه دادند، اقلام غیر قانونی شکایت از موسوی جمع آوری شد.بنابر این گزارش، در صورت استمرار این روند در نمایشگاه ، بروز التهاباتی که در فضای آن متصور بود با این اقدام ، جلوی هرگونه تنش بعدی گرفته شد.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: تعطیلی غرفه شکایت از موسوی در نمایشگاه مطبوعات