۷۰۰ گرم میخ در شکم یک بیمار

واحد مرکزی خبر: پزشکان در پرو در یک جراحی از شکم یک بیمار 700 گرم میخ و فلز خارج کردند . پزشکان در شهر کاجامارکا در شمال پرو از شکم یک مرد 26 ساله حدود 700 گرم میخ و سکه و سیم های مسی خارج کردند . این مرد که ریکلمه آبانتو نام دارد یک کارگر ساختمانی است به دنبال اعلام درد در ناحیه شکم خود به بیمارستان منتقل شد و پزشکان احتمال عفونت آپاندیس را برای وی می دادند اما بررسی های بیشتر نشان داد شکم وی حاوی مقادیر زیادی میخ ، سکه وسیم های مسی است که سبب ایجاد درد شده است. کارلوس دلگادو جراح بیمارستان شهر کاجامارکا اعلام کرد در تمام مدت حرفه پزشکی خود همچنین موردی را مشاهده نکرده است.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: 700 گرم میخ در شکم یک بیمار