قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با دوپینگ ابلاغ شد

کميسيون فرهنگي مجلس نيز براي بررسي اين لايحه از سازمان تربيت بدني و فرهنگستان زبان و ادب فارسي معادل و ترجمه فارسي موارد مذکور را اخذ کرده بود. ایلنا: قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني مجلس و تأييد شوراي نگهبان از سوي رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد. به گزارش ايلنا، بر اساس ماده واحده اين قانون به دولت اجازه داده مي‌شود به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) و ضمائم آن متشکل از ليست ممنوعه سال 2005 ميلادي آئين‌نامه جهاني مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) و شرايط اعطاء مجوز استفاده از داروهاي ممنوعه براي درمان ، آئين‌نامه جهاني مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)، مجموعه مقررات جهاني ضدزورافزايي (دوپينگ) استاندارد بين‌المللي براي آزمايشگاه‌ها و استاندارد بين‌المللي براي نمونه‌گيري ملحق شده و سند الحاق را نزد امين اسناد بسپارد. شوراي نگهبان با اشاره به برخي عبارات و اصلاحات ترجمه نشده و يا عباراتي که معادل فارسي آن‌ها قيد نشده بود اين لايحه را مغاير اصل 15 قانون اساسي دانسته بود که بر اساس نظر شوراي نگهبان تعابير لاتين موجود در اين لايحه اصلاح و معادل فارسي آن جايگزين شد. کميسيون فرهنگي مجلس نيز براي بررسي اين لايحه از سازمان تربيت بدني و فرهنگستان زبان و ادب فارسي معادل و ترجمه فارسي موارد مذکور را اخذ کرده بود. پایان پیام

منبع خبر: ایلنا

اخبار مرتبط: قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با (دوپینگ) ...