سرخط
معاون اول رئیس جمهور کشورمان از نخست وزیر کویت که در صدر هیات عالی رتبه سیاسی به تهران سفر کرده است ، به طور رسمی استقبال کرد. معاون اول رئیس جمهور کشورمان از نخست وزیر کویت که در صدر هیات عالی رتبه سیاسی به تهران سفر کرده است ، به طور رسمی استقبال کرد.   به گزارش واحد مرکزی خبر ، شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح که وزرای امور خارجه ، نفت، بازرگانی و دارایی وی را همراهی می کنند پس از سان دیدن از یگان نظامی مستقر در نهاد ریاست جمهوری گفتگوهایش را با محمدرضا رحیمی آغاز کرد. این نخستین بار در 30 سال گذشته است که یک نخست وزیر کویت به تهران سفر می کند. آخرین باری که یک مقام عالی رتبه کویتی به تهران سفر کرد 12 سال پیش بود که امیر این کشور برای شرکت در اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی به ایران آمده بود.