لغو جلسه واردات برنج‌های آلوده بدلیل مشغله وزیر صنایع!

فارس: رييس كميته صنعت كميسيون صنايع مجلس گفت: جلسه مربوط به بررسي موضوع برنج‌هاي آلوده وارداتي بدليل مشغله وزير صنايع برگزار نشد.مهدي صادق اظهار داشت: قرار بود بحث آلودگي برنج‌هاي وارداتي با حضور وزراي صنايع، بازرگاني، بهداشت و رئيس سازمان استاندارد در كميسيون صنايع پيگيري شود كه اين موضوع به دليل مسافرت محرابيان عملي نشد.وي ابراز اميدواري كرد جلسه مربوط به برنج‌هاي آلوده وارداتي پس از تعطيلات مجلس كه تا پايان هفته جاري به طول مي‌انجامد، برگزار شود، هرچند كه برزگري، رييس سازمان استاندارد نيز در سفر حج به سر مي‌برد.صادق پيشتر گفته بود: پيشنهاد حضور وزرا در مجلس براي بررسي آلودگي برنج‌هاي وارداتي به رئيس كميسيون صنايع ارائه شده تا مسئولين نظر خود را در اين مورد اعلام كنند و ما نيز با ارائه نظرات خود به يك جمع‌بندي مناسب در اين زمينه برسيم.به گفته وي علي‌رغم اعلام نتيجه سازمان استاندارد و وزارت بهداشت مبني بر آلوده نبودن برنج‌هاي وارداتي، آزمايش‌ها نشان مي‌دهد كه ميزاني از آلودگي در اين برنج‌ها وجود دارد.صادق گفته بود: طبق نظر برخي كارشناسان سازمان استاندارد بايد شرايط و نحوه آزمايش و عامل‌هاي موثر در اين آزمايش‌ها را مد نظر قرار داد تا مشخص شود اين تست‌ها با چه وسايلي انجام شده است، به همين دليل بايد ببينيم چنين آزمايش‌هايي در جهان با چه ابزاري صورت مي‌گيرد و ميزان آلودگي موجود در برنج از نظر آزمايشهاي جهاني تا چه حد قابل قبول است.طبق گفته وي بايد يك استاندارد مشخص براي تعيين ميزان آلودگي برنج‌هاي وارداتي مشخص شود و آزمايش‌هاي مربوطه در يك آزمايشگاه بي‌طرف كه مورد تاييد كميسيون صنايع نيز باشد، انجام شود.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: لغو جلسه واردات برنج‌هاي آلوده بدليل مشغله وزير صنايع!