احمد زید آبادی به ۵ سال زندان در تبعید محکوم شد

کمیته ی گزارشگران حقوق بشر - احمد زیدآبادی روزنامه نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، به 5 سال زندان در تبعید محکوم شد. یکی از وکلای آقای زید آبادی در تماسی تلفنی، با تایید این خبر اظهار داشت: "درحالی که 12مهرماه گذشته برای آقای زید آبادی قرار وثیقه ی250 میلیون تومانی صادر شده بود ، اما در حالی که خانواده اش وثیقه را تامین و به دادگاه تودیع کرده بودند، به دستور دادستان از آزادی ایشان ممانعت به عمل آمد و در واقع در تمام این مدت بازداشت زیدآبادی غیر قانونی بوده است." صبح امروز ابا انتقال زید آبادی به دادگاه، در حالی که حکم 5 سال حبس با تبعید در گناباد را به وی اعلام کرده اند. مبلغ قرار وثیقه را نیز تشدید کرده و از 250 میلیون تومان به 350 میلیون تغییر داده اند. با این اقدام دادگاه خانواده ی زیدآبادی ناگزیرند به تلاش برای تامین وثیقه ی جدید تعیین شده بپردازند. وکلای آقای زید آبادی ضمن اعتراض به این حکم امیدوارند که با تامین وثیقه ی جدید، حد اقل به طور موقت آقای زید آبادی از زندان آزاد شود.

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: احمد زیدآبادی به ۵ سال زندان در تبعید محکوم شد