احمد زید آبادی به ۵ سال زندان در تبعید محکوم شد  

منبع خبر: هرانا

اخبار مرتبط: احمد زیدآبادی به ۵ سال زندان در تبعید محکوم شد