احمد زید آبادی به ۵ سال زندان در تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی و سیاسی محکوم شد، کمیته گزارشگران حقوق بشر

صبح امروز ابا انتقال زيد آبادی به دادگاه، در حالی که حکم ۵ سال حبس با تبعيد در گناباد را به وی اعلام کرده اند. مبلغ قرار وثيقه را نيز تشديد کرده و از ۲۵۰ ميليون تومان به ۳۵۰ ميليون تغيير داده اند. با اين اقدام دادگاه خانواده ی زيدآبادی ناگزيرند به تلاش برای تامين وثيقه ی جديد تعيين شده بپردازند. وکلای آقای زيد آبادی ضمن اعتراض به اين حکم اميدوارند که با تامين وثيقه ی جديد، حد اقل به طور موقت آقای زيد آبادی از زندان آزاد شود.

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: احمد زیدآبادی به ۵ سال زندان در تبعید محکوم شد