بیمارستان روانی یا زندان؟

بیمارستان روانی يا زندان؟
همشهری
خارجی- جوان تبهكار كه در جريان تيراندازي مرگبار در شمال واشنگتن، 6 نفر و از جمله يك مامور پليس را به قتل رسانده بود،در دادگاه جنايي واشنگتن به گذراندن تمام عمرش در زندان يا يك بيمارستان رواني محكوم شد. بزرگراه در خون دوم سپتامبر 2008 (12شهريور گذشته) در جريان يكي از خونين‌ترين حوادث واشنگتن، جوان 28ساله‌اي در حالي كه چندين اسلحه در دست داشت، وارد بزرگراه اسكاگيت كاونتي واشنگتن شد، او بعد از آنكه در روي خط وسط بزرگراه ايستاد شروع به تيراندازي به سمت خودروهايي كرد كه با سرعت در حال عبور از بزرگراه بودند. با اعلام اين گزارش، ماموران پليس واشنگتن به سرعت براي دستگيري اين مرد جنايتكار، بزرگراه را به محاصره درآوردند اما قبل از آنكه بتوانند كاري انجام دهند اين مرد 5 نفر را در 3 نقطه مختلف بزرگراه به قتل رساند و 2 نفر را به‌شدت مجروح كرد. ماموران پليس موتوري، از افرادي بودند كه بعد از گذشت لحظاتي توانستند اين مرد را كه در وسط بزرگراه ايستاده بود، ببينند اما زماني كه با وي درگير شدند اين مرد يك مامور زن پليس را به ضرب گلوله از پاي درآورد ولي سرانجام توسط ماموران دستگير شد. او بعد از دستگيري مدعي شد صداي ناشناسي از او مي‌خواسته است اين جنايت را مرتكب شود و به سوي كساني كه از اطراف وي عبور مي‌كنند شليك كند. در دادگاه با گذشت بيش از يك سال از وقوع اين جنايت، روز گذشته تبهكار آمريكايي به نام ايساك زامورا، در حضور ده‌ها خبرنگار مطبوعات و رسانه‌هاي آمريكا، در مقابل قضات دادگاه جنايي واشنگتن قرار گرفت. در اين جلسه دادستان نيويورك براي وي به خاطر ارتكاب 18 جرم و از جمله قتل، حمل اسلحه و سرقت، درخواست اشد مجازات كرد. در اين جلسه دادستان با اشاره به بيماري رواني اين مرد گفت: اگر چه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه او يك بيمار رواني است اما به هر حال او يك بيمار خطرناك براي جامعه است و هيچ‌وقت نبايد  در خيابان‌ها قدم بزند و ما هم به همين خاطر براي او درخواست حبس ابد داريم. به گفته دادستان نيويورك، خانواده زامورا وي را به‌عنوان فردي كه با بيماري رواني شديدي دست و پنجه نرم مي‌كند معرفي كرده‌اند و مادر وي نيز در بازجويي‌ها مداركي را ارائه كرده است كه نشان مي‌دهد فرزندش از مدت‌ها قبل تحت نظر روانپزشكان بوده است. من قاتل نيستم در جلسه محاكمه اين مرد جوان، وي ادعا كرد هرگز زمان حادثه را به خاطر نمي‌آورد چرا كه او چنين جنايت‌هايي را انجام نداده است، اين در حالي بود كه نتايج بررسي‌هاي پزشكي قانوني نيز بيانگر آن بود كه اين مرد به نوعي بيماري رواني و افسردگي دچار  بوده كه ممكن است در ارتكاب جنايت مؤثر باشد. قضات دادگاه بعد از بررسي اين پرونده، با توجه به مدارك موجود اين مرد را به گذراندن باقيمانده عمرش در بيمارستان رواني محكوم كردند اما به وي اجازه دادند كه اگر بخواهد مي‌تواند اين مدت را در زندان ايالتي بگذراند چرا كه او به هر حال يك متهم خطرناك است.

منبع خبر: همشهری

اخبار مرتبط: بیمارستان روانی يا زندان؟