ارائه پیش نویس قطعنامه تازه علیه برنامه هسته ای ایران از طرف ۱+۵

ارائه پیش نویس قطعنامه تازه علیه برنامه هسته اى ایران از طرف 1+5
شفاف
پیش نویس قطعنامه تازه ای به آژانس بین المللى انرژى اتمى علیه ایران ارائه شد. به گزارش خبرگزاریهای غربی دیپلمات ها روز سه شنبه اعلام کردند، قدرت هاى جهانى پیش نویس قطعنامه تازه اى را به آژانس بین المللى انرژى اتمى ارائه کرده اند که بر اساس آن از ایران خواسته شده است تا هدف از ساخت تاسیسات مخفى هسته اى در نزدیکى قم را روشن کرده و تایید کند که مراکز اتمى مخفى دیگرى ندارد. این پیش نویس که از سوى کشورهاى آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان پشتیبانى مى شود قرار است در نشست آتى شوراى حکام آژانس بررسى شود. این نشست از روز پنجشنبه کار خود را آغاز مى کند. به گزارش خبرگزارى رویترز، حمایت روسیه و چین از این پیش نویس مى تواند گامى مهم تلقى شود، چرا که این دو کشور از ماه ها پیش از اتخاذ موضعى سختگیرانه و یکپارچه علیه ایران در نشست هاى شوراى حکام و شوراى امنیت سازمان ملل خودداری کرده اند. پکن و مسکو همچنین با تشدید تحریم ها علیه جمهورى اسلامى ایران به دلیل فعالیت هاى هسته ایش مخالفت کرده اند. هنوز مشخص نیست که آیا پیش نویس یاد شده از سوی کشورهاى عضو شوراى حکام تایید خواهد شد یا نیمى از اعضاى آن که از کشورهاى در حال توسعه هستند با چنین اقدامى مخالفت خواهند کرد. در صورتى که این پیش نویس تایید شود این نخستین قطعنامه آژانس بین المللى انرژى اتمى علیه ایران ظرف چهار سال گذشته خواهد بود. این گزارش مى افزاید که در صورت به تصویب نرسیدن پیش نویس یاد شده، شش کشور طرف مذاکره با ایران به صدور یک بیانیه ساده علیه برنامه اتمى تهران اکتفاء کنند. آژانس در گزارش هفته گذشته خود اعلام کرد که آشکار شدن تاسیسات غنى سازى جدید ایران در فردو از اعتماد به اینکه ایران مراکز دیگر مخفى اتمى ندارد کاسته است.

منبع خبر: شفاف

اخبار مرتبط: ارائه پیش نویس قطعنامه تازه علیه برنامه هسته اى ایران در آژانس