محور کرج - چالوس برای احداث یک دهنه تونل در محدوده سیاه بیشه از ۱۰ آذر تا ۱۳ بهمن از شنبه تا سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیل از ساعت ۲۳ تا ۵ بامداد بسته است.

محور کرج - چالوس برای احداث یک دهنه تونل در محدوده سیاه بیشه از 10 آذر تا 13 بهمن از شنبه تا سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیل از ساعت 23 تا 5 بامداد بسته است.
واحد مرکزی خبر
محور کرج - چالوس برای احداث یک دهنه تونل در محدوده سیاه بیشه از 10 آذر تا 13 بهمن از شنبه تا سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیل از ساعت 23 تا 5 بامداد بسته است.   به گزارش واحد مرکزی خبر ، شماره تلفن 88255555 در ده خط پاسخگوی شهروندان است.  

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: محور کرج - چالوس برای احداث یک دهنه تونل در محدوده سیاه بیشه از 10 آذر تا 13 بهمن از شنبه تا سه شنبه هر هفته به جز ایام تعطیل از ساعت 23 تا 5 بامداد بسته است.