منابع بیمارستانی در مصر اعلام کردند دستکم ۱۰ نفر در درگیریهای روز چهارشنبه میان مخالفان و هواداران حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در میدان التحریر در مرکز قاهره کشته و ۱۵۰۰ تن زخمی شدند. موزه ملی مصر در آتش می سوزد

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: تحریم هر گونه گفتگو با رژیم مبارک / 10 کشته و بیش از 1500 زخمی در التحریر