محور کرج – چالوس به علت کولاک شدید و نبود دیدکافی واحتمال سقوط بهمن از ساعت ۱۵ / ۲۱ دیشب تا اطلاع بعدی مسدود است.

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: محور کرج – چالوس به علت کولاک شدید و نبود دیدکافی واحتمال سقوط بهمن از ساعت 15 / 21 دیشب تا اطلاع بعدی مسدود است.