افزایش ۳۳ درصدی تخلفات دولت در اجرای بودجه

افزایش ۳۳ درصدی تخلفات دولت در اجرای بودجه
آفتاب
آفتاب: رئیس دیوان محاسبات کشور گفت بی‌انضباطی مالی بیماری مزمن اقتصاد کشور است.  یکی از اصلی‌‌ترین مشکلات نظام مالی و نظارتی کشور ناشی از بی‌انظباطی

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: افزایش ۳۳ درصدی تخلفات دولت نسبت به سال قبل در اجرای بودجه