میدان التحریر قاهره هم اکنون به میدان نبرد شدید مردم با رژیم مصر تبدیل شده است.

میدان التحریر قاهره هم اکنون به میدان نبرد شدید مردم با رژیم مصر تبدیل شده است.
واحد مرکزی خبر

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: انواع کلاه خود در درگیری های میدان التحریر قاهره /گزارش تصویری