انواع کلاه خود در درگیری های میدان التحریر قاهره /گزارش تصویری

بین الملل > خاورمیانه  - طی درگیری های اخیر بین مخالفان و حامیان حسنی مبارک رییس جمهور مصر بیشتر از سنگ و قلاب سنگ استفاده می شد.تعدادی از حاضران در اردوی دوطرف برای جلوگیری از برخورد سنگها با سرشان از کلاه خودهای جالبی استفاده می کردند.

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: انواع کلاه خود در درگیری های میدان التحریر قاهره /گزارش تصویری