مهدی کروبی در حصر خانگی قرار گرفت

منبع خبر: صدای آلمان

اخبار مرتبط: مهدی کروبی عملا در حصر خانگی قرار گرفته است