سرخط
محمود بروجردي استاد دانشگاه در رشته الهيات بود و سالها در وزارت خارجه مسئوليت هايي را برعهده داشت كه آخرين آن، سفارت جمهوري اسلامي ايران در فنلاند بوده است. ایلنا: داماد بنيانگذار جمهوري اسلامي دار فاني را وداع گفت. به گزارش خبرنگار ايلنا، محمود بروجردي داماد امام خميني(ره) و همسر زهرا مصطفوي دبيركل جمعيت زنان جمهوري اسلامي، صبح امروز و پس از حدود يكسال بيماري در بيمارستان لاله تهران دار فاني را وداع گفت. وي استاد دانشگاه در رشته الهيات بود و سالها در وزارت خارجه مسئوليت هايي را برعهده داشت كه آخرين آن، سفارت جمهوري اسلامي ايران در فنلاند بوده است. بروجردي همچنين در سالهاي پاياني دولت اصلاحات، رياست مركز بين المللي گفت و گوي فرهنگها و تمدنها را بر عهده داشت. پايان پيام