زمین‌خوار و رانت‌خوار بزرگ شیراز + عکس

وي با بيان اينكه پيش‌بيني كارشناسان حوزه مسكن و شهرسازي اين است كه شركت مذكور از پروژه "APS 2 " به دنبال سود 200 درصد است، اضافه كرد: آقاي "الخوري " در حالي مي‌خواهد پروژه دوم را بسازد كه زمين پروژه قبلي آن در رهن بانك صادرات بوده و قرار است آن را نيز مصادره كند.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: زمين‌خوار و رانت‌خوار بزرگ شيراز+عكس