پوست و جگر مرغ نخورید

منبع خبر: واحد مرکزی خبر

اخبار مرتبط: پوست و جگر مرغ، آنتی بیوتیک حیوانی دارد، نخورید