سرخط
رئيس‌جمهوري سوريه همچنین هشدار داد قوانین جدیدی به اجرا در خواهند آمد که در آن نسبت به «خرابکاری» گذشتی نشان داده نخواهد شد. رئیس‌جمهوري سوریه طی سخنانی در نخستين نشست دولت جدید سوریه گفت که قانون وضعیت اضطراری این کشور هفته آینده لغو خواهد شد. به گزارش ايلنا به نقل از بي‌بي‌سي، «بشار اسد»، رئيس‌جمهوري سوريه همچنین هشدار داد قوانین جدیدی به اجرا در خواهند آمد که در آن نسبت به «خرابکاری» گذشتی نشان داده نخواهد شد. قانون وضعیت اضطراری از سال 1963 به اجرا در آمده است. پايان پيام