حذف ردیف بودجه مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشوردر کمیسیون تلفیق

حذف ردیف بودجه مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشوردر کمیسیون تلفیق
پارلمان نیوز
کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه ای بودجه مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور را حذف کرد. به گزارش خبرنگار ما دولت برای این مرکز در سال جاری 18 میلیارد ریال اعتبار جاری و 300 میلیارد ریال اعتبار عمرانی در نظر گرفته بود. این مرکز هم اینک دارای پرسنل بوده و تعدادی نیرو نیز در شرف جذب ئو استخدام داشت. مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشورکه توسط اسفندیار رحیم مشایی تاسیس و ادره می شود از جمله مراکزی است که عملکرد آن مورد اختلاف مجلس و دولت است و طرح تحقیق و تفحصی نیز از سوی نمایندگان در مجلس تحت بررسی است.

منبع خبر: پارلمان نیوز

اخبار مرتبط: ردیف اعتباری شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از بودجه 90 حذف شد